Circle of Light

Praktijk voor Psychosociale Therapie

Traumaverwerking

  

Wanneer een gebeurtenis verwerkt is, spreken we van een ervaring. Zolang er sprake is van een onverwerkt stuk blijft het een gebeurtenis. Wat een traumatische gebeurtenis is, is voor ieder mens verschillend. Ieder mens is uniek met een eigen belevingswereld en met een eigen referentie- en tolerantiekader. Zo zal je als je verschillende kinderen uit 1 gezin vraagt hoe zij hun jeugd hebben ervaren, verschillende verhalen horen. Ieder naar hun eigen beleving en dus naar hun eigen waarheid.

Met referentiekader worden de opgedane ervaringen en belevingen bedoeld waaraan je refereert wanneer je een nieuwe ervaring opdoet. Met tolerantiekader wordt bedoeld de mate waarin je je ballast kunt ‘dragen’ of ermee ‘om kunt gaan’. Getraumatiseerde of beschadigde mensen hebben een lager tolerantiekader en zullen dus eerder een last ervaren.

Het mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele deel werken met elkaar samen en vormen samen 1 geheel. Omdat ze met elkaar samen werken hebben ze ook invloed op elkaar. Wanneer er een blokkade optreedt in 1 van deze delen, werkt dat ook door op de andere delen. Hierdoor kan een varia van allerlei klachten ontstaan op mentaal, emotioneel, lichamelijk of spiritueel gebied. 

Wanneer je een traumatische gebeurtenis meemaakt, is het des mensen om een deel van jezelf uit te schakelen. Je schiet dan in de overlevingsstand. Je schakelt dan een deel van jezelf uit om weer verder te kunnen leven. Of zoals vaak wordt gezegd: Je zet dan een knop om, om weer door te kunnen gaan.

De gedachten, emoties, gevoelens of het lichaamsgevoel die (vaak onbewust) worden onderdrukt of weggestopt, worden als het ware vast gezet in je systeem waardoor er een blokkade optreedt. Hier kun je later (ook vaak onbewust) behoorlijk last van krijgen.

Wanneer je iets heftigs meemaakt schrik je. Je schiet dan even uit jezelf. Je bent er wel maar je bent er niet. Dat noemen we shock. Ook hier worden delen van jezelf uitgeschakeld en je bent je niet meer helemaal bewust van wat er nu eigenlijk gebeurt of aan de hand is.

Ook kan een relatief minder aangrijpende gebeurtenis een traumatiserende impact hebben.

Zo kan bv het afknippen van je haar als kind of een opmerking die wordt gemaakt door een volwassene een dusdanige impact hebben dat je daar jaren later nog last van ondervindt. 

Bij chronische traumatisering ontstaat er trauma op trauma. Denk hierbij aan b.v. mishandeling gedurende een periode of misbruik.

Je hoeft niet alleen slachtoffer te zijn, ook als toeschouwer of zelfs als dader kan een gebeurtenis traumatiserend zijn.

Om een traumatische gebeurtenis te verwerken en tot een ervaring te maken is het belangrijk om bewustwording op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau te krijgen zodat al deze delen weer in stroming met elkaar kunnen samen werken. De lading wordt doorgewerkt zodat hetgeen wat is vastgezet weer in stroming kan komen. De puzzelstukjes vallen dan op hun plek waardoor er weer (meer) heelheid wordt ervaren.

Wanneer een trauma is doorgewerkt zal dit rust betekenen op dat gebied. De klachten verminderen of verdwijnen. Het is een helingsproces waarna je meer in verbinding bent met je eigen kracht en voelt je sterker.

Bijvoorbeeld:

-         Mishandeling

-         Misbruik

-         Pesten

-         Ongeluk

-         Scheiding

-         Het verlies van een dierbare

-         Bevalling