Circle of Light

Praktijk voor Psychosociale Therapie

Tarieven / gegevens

Tarieven en Vergoeding

Voor een consult wordt een tarief van €70,- per uur gehanteerd.

Op aanvraag is gereduceerd tarief mogelijk. In sommige gevallen kan bijzondere bijstand worden aangevraagd voor behandeling of kan er vanuit PGB worden gewerkt. Neem contact op over de mogelijkheden.


Vergoeding vanuit ziektekostenverzekering 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW (Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers) en geregistreerd bij de RBCZ. Hierdoor kom je bij een aanvullende verzekering in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit je ziektekostenverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket bij je ziektekostenverzekeraar. Check bij je ziektekostenverzekering de hoogte van je vergoeding.


Klacht- en tuchtrecht

Als Registertherapeut van LVPW (Landelijke Beroepsvereniging Psychosociaal Werkenden) is de klachtenregeling van LVPW van toepassing. Hiermee zijn uw rechten als cliënt gewaarborgd. Voor meer informatie zie: https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/

Als Registertherapeut val ik ook onder het tuchtrecht van Stichting Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). https://www.tcz.nu/index.html , en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). https://www.scag.nl/


Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er:

-         zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens,

-         voor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jou dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere            behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.

-         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

-         Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-         Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en facturatie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw ziektekostenverzekeraar en polisnummer

• de datum en duur van de behandeling

• een code die de soort behandeling weergeeft voor de verzekeraar

• de kosten van het consult